2018 kell 11.00 B-kat. e-õppe koolitus – 399 EUR

2018 kell 11.00 B- kat. koolitus. Koolitus toimub Riia 10 Tartu, meie koostööpartneri OÜ Autosõit ruumides.
Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria auto juhtimisõigust
taotlev isik, kes:

on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane
omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit B-kategooria auto juhtimist lubava märkega
Esmase juhiloa saab kätte 18-aastaselt. Kolm kuud enne 18-aastaseks
saamist saab sooritada maanteeametis eksamid.
Piiratud juhtimisõigusega B-kategooria kursustele saab tulla 15,5
aastaselt ja piiratud juhtimisõigusega load saab kätte 16 aastaselt.
Piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval peab olema lapsevanem või
lapsevanema poolt volitatud isik, kellel on olnud juhtimisõigus vähemalt 2 aastat. Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.

Algastme koolitusele tulles peab kaasas olema:

mootorsõidukijuhi tervisetõend B-kategooria auto juhtimist lubava märkega
üks värviline passipilt
isikuttõendav dokument

Kursuste eest saab tasuda mitmes osas. Esimene sissemaks kursustele tulles on 37 EUR.
Edaspidi on võimalus tasuda iga sõidutunni eest eraldi. Maksta saab nii sularahas kui pangaülekandega (OÜ Sirago arveldusarve EE052200221029207922 Swedbank). Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Lisasõidutunni hind on 18.00 EUR.

Koolitus toimub kursuse vormis, kus teooriaõpe vaheldub praktiliste harjutustega.
Teooriatunnid toimuvad kaks korda nädalas. Sõltuvalt esimesest koolipäevast toimuvad tunnid kas esmaspäeval ja kolmapäeval või teisipäeval ja neljapäeval. Tundide algus kell 18.00-20.15.
Teooriatundides õpitakse liiklusseadust, liiklusohutust, liikluspsühholoogiat, mootorsõiduki ehitust ja liiklusviisakust. Tundides lahendatakse liiklusülesandeid.

Õppesõidu ajad lepib õpilane sõiduõpetajaga kokku neile mõlemale sobival ajal. Kui kohustuslike sõidukordadega ei omandata piisavalt sõidukogemust võib võtta lisatunde, kuni omandatakse vajalikud kogemused iseseisvaks liiklemiseks ja sõidueksami sooritamiseks.

Koolituse algaste lõpeb teooria- ja sõidueksamiga koolitaja juures.
Eksamil hinnatakse, kuidas õpilane on õpitava omandanud ja kuivõrd ta on võimeline paindlikult ja ohutult liiklema.

Algastme järel Maanteeameti teenindusbüroos toimuva teooria- ja sõidueksami sooritamisel väljastab maanteeamet juhikandidaadile esmase juhiloa.

Juhtimisõiguse taotleja peab esitama maanteeameti büroole

juhiloataotlus;
kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend;
pass või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument;
mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus;
juhtimisõigust tõendav dokument juhul, kui see on eelnevalt väljastatud;
riigilõivu tasumist tõendav dokument;
Selleks, et esmane juhiluba vahetada juhiloa vastu, tuleb läbida lõppastme koolitus. Lõppastme koolitusele saab tulla kohe kui on käes esmane juhiluba. Olles läbinud lõppastme koolituse, võib dokumendid esitada maanteeametisse üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppu.
Maanteeametile tuleb esitada: mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, esmane juhiluba ja kehtiv tervisetõend.