Kotka autokool

Firmast

Kotka Autokool koolitab õpilasi Tartus aastast 2005. Firma põhitegevuseks on B-kategooria autojuhtide koolitamine. Õppesõiduks on kasutusel Toyota Auris. Sellised sõidukid on kasutuses ka Maanteeameti teenindusbüroos.

Juhi ettevalmistamise eesmärk on anda õpilasele sellised teadmised ja oskused ning hoiakud, et juht tunneks nõutud määral liiklusalaseid õigusakte, oskaks valitseda autot, jälgida liiklust, märgata ja ette näha võimalikke ohte ning sellele vastavalt tegutseda. Juhi ettevalmistamine toimub kahel astmel – algastmel ja lõppastmel.

Algastme koolituse eesmärk on anda õpilasele auto juhtimiseks sellised teadmised, oskused, juhtimisvilumus ja oma võimete hindamise oskus, et ta oleks võimeline autot iseseisvalt, ohutult, keskkonda säästvalt ja teisi liiklejaid arvestavalt juhtima ning lõppastmes esmase juhtimisõigusega juhina iseseisvalt sõitu edasi harjutama. Lõppastme eesmärk on süvendada algastmes saadud teadmisi ja oskusi ning iseseisva juhina piisava liiklemisvilumuse saavutamine. Lõppastmekoolituse käigus täiendatakse juhiomast tähelepanuvõimet, ennustavat mõtlemis- ja sõiduviisi, riskiolukordade etteaimamise oskust, juhioskuse arenemisega kaasnevate riskide vähendamise oskust ning riskiolukordades tarvilikku sõiduoskust. Lõppastme õpingutel peab selguma, kas juhi teadmised, oskused ja hoiakud on arenenud kaitsliku sõidukijuhtimise tasemele. Kaitslik juhtimine on juhi oskus täpselt orienteeruda pidevalt muutuvas liikluses, näha olukorda enda ees ja ümber, selgitada välja silmnähtavaid ohte, aimata ohuolukordi ette, vältida riske ja tegutseda äkkolukordades õigesti.

Väljaõppe aluseks on B-kategooria mootorsõidukijuhtide riiklik õppeprogramm. Õppeprogramm sisaldab 26 akadeemilist teooriatundi ja 21 kohustuslikku sõidutundi.

Õppeprogrammi läbimisel sooritatakse autokooli teooria- ja sõidueksam. Eksami edukalt sooritanu saab autokooli tunnistuse, mille alusel juhiloa taotleja sooritab riiklikud teooria- ja sõidueksamid Maanteeameti teenindusbüroos.

Algavad kursused

14.november 2018 kell 18.00 B- kat. koolitus

14.november 2018 kell 18.00 B- kat. koolitus. Koolitus toimub Riia 18, Tartu Kiirabi ruumides. B-kategooria algastme koolitus. Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kes: on Eesti kodanik ja …

Loe lisaks..

10.oktoober 2018 kell 18.00 B- kat. koolitus

Registreeri siin   10.oktoober 2018 kell 18.00 B- kat. koolitus. Koolitus toimub Riia 18, Tartu kiirabi ruumides. B-kategooria algastme koolitus. Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kes: on …

Loe lisaks..